Stichting WWAR

IDENTIFY·INFORM·RESCUE

Because people need to know

Nalaten voor dieren in nood.

Laat zien dat jij WWAR - World Wide Animal Rescue steunt! Sluit je aan bij onze Facebook Group! Hoe groter de groep, des te bekender we zullen worden en uiteindelijk nog meer hulp kunnen bieden aan de dieren. Attendeer ook de dierenvrienden in jouw omgeving op ons werk en op onze Facebook Group. Stuur de link door! Dank je wel.

Dierenmishandeling

WWAR zet zich over de hele wereld in tegen dierenmishandeling. Veel van dit leed is structureel en komt meestal door menselijk ingrijpen in de natuurlijke leefomgeving van de dieren.

Samen met jou kunnen we ervoor zorgen dat er een eind komt aan al die gruwelijke dierenmishandeling. World Wide Animal Rescue wil deze misstanden aanpakken en onder de publiciteit brengen en daarmee gedragsverandering bij mensen realiseren. Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen.

Vind je ook dat er een einde moet komen aan alle dierenmishandeling in de wereld? Neem dan contact met ons op of doe mee aan onze loterij.