Bestuur Stichting WWAR

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Hans Vos (voorzitter)
  • Bert van Meteren     
  • Jeroen van Bijnen

Zij zijn vrijwilligers die geen enkele vergoeding ontvangen van de stichting. Voor zover zij als individuele leden kosten maken, zoals reiskosten, porti e.d. dragen zij die zelf. De Raad van Toezicht laat zich bijstaan door een externe accountant. Dit is WITh Accountants uit Sliedrecht.

 

Directie

De directie bestaat uit:

Beide directieleden hebben behalve hun eigen expertiseveld een overlapping voor wat betreft de financiële aansturing van de organisatie, beneficianten en toekenningen en verantwoording.

Stichting World Wide Animal Rescue is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is aangesloten bij en werkt conform de gedragscode van het Instituut Fondsenwerving.

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling