11-11-2015

Topdrukte bij redden van zeehonden Kaspische Zee

Topdrukte bij redden van zeehonden Kaspische Zee

Het is topdrukte aan de kust van de Kaspische Zee in Iran. De afgelopen weken zijn door het Iraanse Rescue Team bijna dagelijks zeehonden gered uit vissersnetten. Toen Lenie ’t Hart gisteren arriveerde in Gorgan aan de kust van de Kaspische Zee, kon ze meteen meehelpen bij de redding en de vrijlating van een volwassen vrouwtjeszeehond.

Dankzij steun van WWAR kan Lenie ’t Hart projecten zoals die in Iran regelmatig bezoeken. Iran is al sinds een aantal jaren “leader” in een beschermingsprogramma voor o.a. de Kaspische zeehond en de steur in de Kaspische Zee. Voor dit programma wordt op dit moment overleg gepleegd tussen de vijf landen rond de Kaspische Zee: Iran, Azerbajdjan, Turkmenistan, Kazachstan en Rusland. Lenie heeft ter voorbereiding daarvan in overleg met het overheidsorgaan DOE (Department Of Environment) afspraken gemaakt hoe er moet worden omgegaan met bedreigde diersoorten in en langs de Kaspische Zee.

Dat houdt in dat er in Iran opvangprogramma’s zijn opgesteld voor de (zeer bedreigde) zeehonden en de steur, en voor evenzeer bedreigde diersoorten langs de kust, zoals otters, luipaarden en beren. Voor de otters heeft onze stichting geregeld dat otter-expert Addy de Jongh naar Iran is gegaan om daar de enthousiaste vrijwilligers te leren hoe ze de opgevangen dieren het beste kunnen verzorgen.

Bron:
http://www.leniethart.nl/index.php/26-nieuws/74-lenie-helpt-bij-redding-van-kaspische-zeehonden