24-07-2020

Noodfonds om een gorillaverblijf en nachtverblijf in Kameroen te repareren!

 

Op 8 april 2019 beleefde het Libe Wildlife Centre in Kameroen een natuurramp. Een storm veroorzaakte dat een grote boom in een van de ernstig bedreigde westelijke laaglandgorilla-behuizingen viel. De boom vernietigde een groot deel van de elektrische afrasteringsdraden en een groot deel van het dak van de gorilla-nachtkooien.

 

Stichting WWAR heeft noodfonds verstrekt om de reparatiekosten te dekken. Dankzij de fondsen kon het natuurcentrum de afrastering van de omheining onmiddellijk repareren en de afrasteringsdraden vervangen.

 

Gedurende de tijd die nodig was om de dieren in het nachtverblijf te houden, leverde het centrum een ​​verscheidenheid aan verrijkingen om de activiteit te stimuleren, zoals foerageren, sociale interacties en verminderen het stressniveau als gevolg van de bouwwerkzaamheden.

 

Abbey is vooral een zeer gevoelige volwassen vrouw die gemakkelijk stereotiep gedrag ontwikkelt (bijv. uitdagen, stenen gooien) omdat ze zich vaak erg ongemakkelijk voelt in de nabijheid van mensen.

 

Abbey en Tinu waren beide twee leden van de Taiping Four, vier weesgorilla’s die werden gesmokkeld van Kameroen naar Maleisië en die uiteindelijk in Kameroen terugkeerden in 2007 na maanden van intensieve politieke en diplomatieke onderhandelingen. Hun reis over de wereld liet bij Abbey een hoge mate van stress achter die dagelijks moet worden verholpen.

 

WWAR heeft ook de extra kosten gedekt om Abbey stil en actief te houden en zo het constructieteam in staat te stellen hun werk efficiënt en tijdig te doen.