20-03-2015

Kaspische Zee conferentie in Moskou groot succes

Kaspische Zee conferentie in Moskou groot succes

Dankzij financiële steun van WWAR (World Wide Animal Rescue) konden Lenie ’t Hart en Amir Sayad Shirazi, uit Iran,  naar Moskou reizen, om verslag te doen van het project langs de Iraanse kust van de Kaspische Zee.

Rusland is één van de vijf landen rond die Kaspische Zee en had de overige vier landen uitgenodigd om in Moskou de problemen van de bedreigde Kaspische zeehond te bespreken. Een nuttig bezoek waaruit nu een plan van aanpak volgt om het voortbestaan van de Kaspische zeehond zeker te stellen.

Volg het nieuws op deze WWAR website of kijk op:
http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/2015/03/20/kaspische-zee-conferentie-in-moskou-groot-succes/