02-02-2016

Eerste resultaten onderzoek naar olifantenpopulatie Afrika

Eerste resultaten onderzoek naar olifantenpopulatie Afrika

 

De eerste resultaten van een grootschalig onderzoek naar de olifantenpopulaties in Afrika zijn bekendgemaakt. Deze resultaten laten schrikbarende cijfers zien. Vooral de olifantenpopulatie in Tanzania is hard geraakt. Gelukkig laten de resultaten ook goed nieuws zien voor de Afrikaanse olifant.

In Afrika wordt het grootste luchtonderzoek gedaan naar olifantenpopulaties sinds 1970. Dit onderzoek, de Great Elephant Census genaamd, wordt geleidt en gemanaged door Elephants without Borders. Het onderzoek waarbij men met kleine vliegtuigjes olifanten en olifantenkarkassen bestudeert in 15 tot 20 landen, is gestart in februari 2014. Hiermee zal ruwweg 90% van de Afrikaanse savanneolifant in kaart worden gebracht en geteld.

Belang van onderzoek
Een onderzoek van deze grootte werd voor het laatst 40 jaar geleden uitgevoerd. Kleine onderzoeken binnen bepaalde landen hebben wel plaatsgevonden, maar slecht in kleine mate in de afgelopen jaren. In sommige landen, zoals Angola, is het de eerste keer dat er onderzoek naar de olifant wordt gedaan. Daarnaast is data van onderzoeken binnen verschillende landen verspreid over verschillende bronnen. Eenduidig onderzoek met dezelfde richtlijnen en manier van onderzoek ontbreekt. Hierdoor is het onduidelijk wat de huidige situatie is met betrekking tot de olifantenpopulaties in Afrika. Nauwkeurige en betrouwbare data is noodzakelijk voor het maken van langetermijnplannen voor het behoud van de Afrikaanse olifant.

Schokkende daling
De eerste resultaten van het onderzoek laten schokkende cijfers zien. Een van de meest schokkende ontdekkingen is een 53 % verlies in de olifantenpopulatie in Tanzania, van rond de 109.000 olifanten in 2009 naar 51.000 in 2015. Edward Kohi, onderzoeker voor het Tanzania Wildlife Research Institute, zegt hierover:

“We hadden een daling verwacht, maar niet in deze mate. Door dit onderzoek verwachtten we te constateren dat alles wel goed zat, maar dit is een belangrijke boodschap naar de regering dat er iets gedaan moet worden.”

Een andere uitkomst van het onderzoek in Tanzania laat zien dat de olifanten in Ruaha National Park op grotere schaal bewegen dan eerder werd gedacht. De regering heeft daarom het park vergroot met 2.000 vierkante meter om de olifanten meer ruimte te geven. Dit laat zien hoe belangrijk het is dat er onderzoek wordt gedaan.

Ook de olifanten in Mozambique zijn hard geraakt. In de afgelopen 5 jaar is de olifantenpopulatie daar gedaald met 48%.

Goed nieuws
Gelukkig laat het onderzoek ook goed nieuws zien. Zo is de olifantenpopulatie in Botswana stabiel gebleven. Uganda laat zelfs een stijging zien van 1.000 olifanten in de jaren ‘70 naar rond de 5.000 olifanten in 2015. Ook in Zimbabwe zijn de cijfers beter dan verwacht. Ondanks de economische en politieke ellende in Zimbabwe, heeft het land slechts 6% van zijn olifanten verloren.

Beleid naar aanleiding van het onderzoek
Het onderzoek zal worden afgerond begin 2016. De resultaten zullen in maart 2016 worden voorgelegd aan de International Union for the Conservation of Nature (IUCN). Deze organisatie bepaalt of bepaalde diersoorten een beschermde status krijgen. De IUCN zal de uitkomsten van het onderzoek verwerken in het African Elephant Status Report, een document dat wordt geraadpleegd voor belangrijke beleidsbeslissingen over olifanten op nationaal en internationaal niveau.

 

Bronnen: National GeographicGreat Elephant CensusElephants without borders ©PiepVandaag.nl Nadine van Wissen
Artikel gevonden op: piepvandaag.nl 
Foto: pixabay