27-10-2016

De walvisjacht, waarom?

De walvisjacht, waarom?

 

Walvissen en dolfijnen, zijn deze dieren enkel en alleen een bron van voedsel, een publiekstrekker in dolfinaria of zijn het hogere spirituele wezens?

Er bestaan veel verschillende opvattingen hierover.

Feit is dat voor haar voortbestaan de mensheid onder andere afhankelijk is van voedsel en dat er om deze reden al eeuwenlang wordt gejaagd.

Gevolg is dat door toedoen van de mens de walvispopulaties wereldwijd enorm zijn afgenomen. Ook nu de walvisjacht niet meer noodzakelijk is om te voorzien in de behoefte van voedsel worden er nog steeds walvissen gedood.

Moratorium
Sinds 1986 bestaat er een moratorium op de commerciële walvisvaart: een overeenkomst op papier die het verbiedt om vanuit commercieel oogpunt walvissen te doden. Decennialang bestaan er ook al talloze verdragen en internationale afspraken ter bescherming van bedreigde dieren, waaronder ook walvissoorten.

Het ontbreekt de verschillende overheden echter vaak aan wilskracht om bestaande wet-en regelgeving te handhaven en daadkrachtig op te treden tegen overtreders. Politieke motieven en diplomatieke drijfveren lijken vaak lijnrecht te staan tegenover de publieke opinie en democratisch genomen besluiten, al dan niet onder het mom van onderzoek of wetenschap.

Wetenschap
Wat is de waarde van de wetenschap wanneer het verworden is tot slechts een instrument ter rationele rechtvaardiging van het afslachten van levende wezens?

Waarom is het de wetenschappelijke visie die over het algemeen wordt geaccepteerd als de norm die de waarde van het leven bepaalt zonder ruimte te laten voor respect?

De wereld is doordrenkt van rationele verklaringen die binnen een stramien van vaste van tevoren afgesproken regels en afspraken heel klinisch zogenaamd zijn bewezen en vastgelegd in dode cijfers en letters van zielloze statistieken en rapporten.

Talent om te schrijven wordt een gave op het moment dat het gedeeld wordt met de wereld, inspireert en hoop en vertrouwen geeft. Wanneer de rationaliteit een gezicht heeft gekregen…

©PiepVandaag.nl Geert Vons, directeur Sea Shepherd Nederland