09-09-2013

De heer Pieter Westbroek- Lid raad van Toezicht Stichting WWAR overleden

De heer Pieter Westbroek- Lid raad van Toezicht Stichting WWAR overleden

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons

bestuurslid van het eerste uur.

 

Pieter Westbroek

 

Pieter is vanaf het begin betrokken geweest bij onze stichting en heeft als deskundig en kritisch bestuurslid mede vorm gegeven aan Stichting WWAR.

 

Stichting WWAR is veel dank verschuldigd voor zijn, tot op het laatst toe, enthousiaste en kundige bijdrage aan de vormgeving en structuur van de stichting.

 

De Raad van Toezicht; B. van der Schaar, T. de Ruiter en H. Vos

Het bestuur: J.A. Krol en P. Helmer