Stichting WWAR

IDENTIFY·INFORM·RESCUE

Because people need to know

Nalaten voor dieren in nood.

Laat zien dat jij WWAR - World Wide Animal Rescue steunt! Sluit je aan bij onze Facebook Group! Hoe groter de groep, des te bekender we zullen worden en uiteindelijk nog meer hulp kunnen bieden aan de dieren. Attendeer ook de dierenvrienden in jouw omgeving op ons werk en op onze Facebook Group. Stuur de link door! Dank je wel.

Hulpaanvragen

Door het invullen van het aanvraagformulier kunt u als dierenorganisatie een verzoek indienen voor financiële steun van Stichting WWAR. Om te beginnen geeft u aan of u een bestaande beneficiant bent van Stichting WWAR(u heeft al eerder steun aangevraagd) of een nieuwe relatie bent. Daarna krijgt u een toelichting. Leest u deze alstublieft eerst goed door. Aanvragen mogen zowel per post als per e-mail verzonden worden.

Stichting WWAR kan alleen aanvragen in behandeling nemen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • WWAR steunt kleine tot middelgrote dierenorganisaties die zich inzetten voor dieren in nood door hen op te vangen, te beschermen of een betere toekomst te geven.
  • WWAR kan steun verlenen aan aanvragen die diergericht zijn, bij voorkeur een afgerond geheel vormen en die toekomstgericht zijn.
  • Een project dat al gestart of voltooid is, komt in principe niet voor steun in aanmerking.

Aanvragen van nieuwe organisaties dienen voorzien te zijn van:

  • Uittreksel Kamer van Koophandel
  • Recente jaarstukken inclusief financieel jaarverslag
  • Statuten van de organisatie
  • Beleidsplan (niet separaat nodig als dit is opgenomen in het jaarverslag)

 

Download hieronder de Nederlandse versie van het aanvraagformulier:

Download hier het aanvraagformulier.

 

Or download here the English version:

Download here the application form

 

Twijfelt u of uw aanvraag past binnen ons beleid? Neem dan contact op met de coördinatoren beneficianten van Stichting WWAR.
Telefoon: (0183) 56 39 12 bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur
E-mail: dierenorganisaties@wwar.nu