Stichting WWAR

IDENTIFY·INFORM·RESCUE

Because people need to know

Nalaten voor dieren in nood.

Laat zien dat jij WWAR - World Wide Animal Rescue steunt! Sluit je aan bij onze Facebook Group! Hoe groter de groep, des te bekender we zullen worden en uiteindelijk nog meer hulp kunnen bieden aan de dieren. Attendeer ook de dierenvrienden in jouw omgeving op ons werk en op onze Facebook Group. Stuur de link door! Dank je wel.

Financiële verantwoording

Stichting Wide Animal Rescue geeft u graag inzicht in de inkomsten die wij ontvangen uit de giften van onze donateurs, én de uitgaven die wij aansluitend doen om projecten buiten Nederland te steunen in de strijd tegen dierenleed en dierenmishandeling. Onze jaarrekeningen zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring door WITh accountants BV.

Een kopie van ons jaarverslag kunt u opvragen bij onze coördinator te Utrecht, per e-mail bereikbaar op info@wwar.nu

Of schriftelijk opvragen via:

Postadres:
Stichting World Wide Animal Rescue
Postbus 359
3500 AJ Utrecht

Telefoonnummer donateurservice:
(030) 230 60 05, bereikbaar op werkdagen van 10:00 - 16:00 uur


U heeft ook de mogelijkheid hieronder de bladerbare PDF versie te bekijken:

[JAARVERSLAG PDF] 

Met betrekking tot het beloningsbeleid kunt u verdere specificaties terugvinden in onderstaand pdf document:

[BELONINGSBELEID PDF]