Stichting WWAR

IDENTIFY·INFORM·RESCUE

Because people need to know

Nalaten voor dieren in nood.

Laat zien dat jij WWAR - World Wide Animal Rescue steunt! Sluit je aan bij onze Facebook Group! Hoe groter de groep, des te bekender we zullen worden en uiteindelijk nog meer hulp kunnen bieden aan de dieren. Attendeer ook de dierenvrienden in jouw omgeving op ons werk en op onze Facebook Group. Stuur de link door! Dank je wel.

Bestuur Stichting WWAR

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Hans Vos (voorzitter)
  • Bert van Meeteren
  • Jeroen van Bijnen

Zij zijn vrijwilligers die geen enkele vergoeding ontvangen van de stichting. Voor zover zij als individuele leden kosten maken, zoals reiskosten, porti e.d. dragen zij die zelf. De Raad van Toezicht laat zich bijstaan door een externe accountant. Dit is WITh Accountants te Alphen aan den Rijn

 

Directie

De directie bestaat uit:

Beide directieleden hebben behalve hun eigen expertiseveld een overlapping voor wat betreft de financiële aansturing van de organisatie, beneficianten en toekenningen en verantwoording.

Stichting World Wide Animal Rescue is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is aangesloten bij en werkt conform de gedragscode van het Instituut Fondsenwerving.

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling