Stichting WWAR

IDENTIFY·INFORM·RESCUE

Because people need to know

Nalaten voor dieren in nood.

Laat zien dat jij WWAR - World Wide Animal Rescue steunt! Sluit je aan bij onze Facebook Group! Hoe groter de groep, des te bekender we zullen worden en uiteindelijk nog meer hulp kunnen bieden aan de dieren. Attendeer ook de dierenvrienden in jouw omgeving op ons werk en op onze Facebook Group. Stuur de link door! Dank je wel.

Bedreigde dieren

WWAR is een stichting die zich samen met andere goede doelen over de hele wereld inzet voor bedreigde dieren. Uitsterving van bepaalde diersoorten komt meestal door menselijk ingrijpen in de natuurlijke leefomgeving van de dieren.

Samen met jou kunnen we ervoor zorgen dat het uitsterven van bedreigde dieren wordt voorkomen. World Wide Animal Rescue wil dat deze prachtige diersoorten blijven bestaan en doet dit door middel van het onder de mensen bewust maken van dit fenomeen.

Hiervoor hebben wij jouw hulp nodig. Vind je ook dat uitsterven van bedreigde dieren moet worden voorkomen? Help dan mee en steun deze bedreigde dieren.