Stichting WWAR

IDENTIFY·INFORM·RESCUE

Because people need to know

Nalaten voor dieren in nood.

Laat zien dat jij WWAR - World Wide Animal Rescue steunt! Sluit je aan bij onze Facebook Group! Hoe groter de groep, des te bekender we zullen worden en uiteindelijk nog meer hulp kunnen bieden aan de dieren. Attendeer ook de dierenvrienden in jouw omgeving op ons werk en op onze Facebook Group. Stuur de link door! Dank je wel.

Dierenrechten

WWAR zet zich over de hele wereld in voor de dierenrechten. Veel van dit dierenleed is structureel en komt meestal door menselijk ingrijpen in de natuurlijke leefomgeving van de dieren.

Samen met jou kunnen we ervoor zorgen dat er een eind komt aan al het gruwelijke dierenleed. World Wide Animal Rescue wil deze misstanden aanpakken en onder de publiciteit brengen en ze het leed en de dierenrechten te laten inzien.

Wij vragen alleen jouw hulp om de dierenrechten beter op de kaart te zetten. Dit kan al door een vrijblijvend een sms te sturen en zo bij ons bekend te maken  dat ook jij ons graag wilt steunen bij ons werk; het aan de kaak stellen van misstanden in de wereld die veelal veroorzaakt zijn door menselijk ingrijpen in de natuurlijke leefomgeving van dieren. Ook kan je donateur worden en help ons er voor te zorgen dat zij net zoveel rechten krijgen als wij.