Stichting WWAR

IDENTIFY·INFORM·RESCUE

Because people need to know

Nalaten voor dieren in nood.

Laat zien dat jij WWAR - World Wide Animal Rescue steunt! Sluit je aan bij onze Facebook Group! Hoe groter de groep, des te bekender we zullen worden en uiteindelijk nog meer hulp kunnen bieden aan de dieren. Attendeer ook de dierenvrienden in jouw omgeving op ons werk en op onze Facebook Group. Stuur de link door! Dank je wel.

Dierenhulp

WWAR is een stichting die zich wereldwijd inzet tegen dierenleed en dierenhulp biedt. Veel van dit leed is structureel en komt meestal door menselijk ingrijpen in de natuurlijke leefomgeving van de dieren.

Samen met jou kunnen we dierenhulp bieden en ervoor zorgen dat er een eind komt aan al het gruwelijke dierenleed in de wereld. World Wide Animal Rescue wil deze misstanden aanpakken en onder de publiciteit brengen en daarmee gedragsverandering bij mensen creëren en ze het nut van dierenhulp te laten inzien.

Wij vragen alleen jouw hulp om dierenhulp te kunnen bieden. Wordt donateur en help ons om er voor te zorgen dat zij net zoveel rechten krijgen als wij en een gelukkig leven kunnen laten leiden.