Stichting WWAR

IDENTIFY·INFORM·RESCUE

Because people need to know

Nalaten voor dieren in nood.

Laat zien dat jij WWAR - World Wide Animal Rescue steunt! Sluit je aan bij onze Facebook Group! Hoe groter de groep, des te bekender we zullen worden en uiteindelijk nog meer hulp kunnen bieden aan de dieren. Attendeer ook de dierenvrienden in jouw omgeving op ons werk en op onze Facebook Group. Stuur de link door! Dank je wel.

Kaspische Zee conferentie in Moskou groot succes

Dankzij financiële steun van WWAR (World Wide Animal Rescue) konden Lenie ’t Hart en Amir Sayad Shirazi, uit Iran,  naar Moskou reizen, om verslag te doen van het project langs de Iraanse kust van de Kaspische Zee.

Rusland is één van de vijf landen rond die Kaspische Zee en had de overige vier landen uitgenodigd om in Moskou de problemen van de bedreigde Kaspische zeehond te bespreken. Een nuttig bezoek waaruit nu een plan van aanpak volgt om het voortbestaan van de Kaspische zeehond zeker te stellen.

Volg het nieuws op deze WWAR website of kijk op:
http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/2015/03/20/kaspische-zee-conferentie-in-moskou-groot-succes/

Share