Stichting WWAR

IDENTIFY·INFORM·RESCUE

Because people need to know

Nalaten voor dieren in nood.

Laat zien dat jij WWAR - World Wide Animal Rescue steunt! Sluit je aan bij onze Facebook Group! Hoe groter de groep, des te bekender we zullen worden en uiteindelijk nog meer hulp kunnen bieden aan de dieren. Attendeer ook de dierenvrienden in jouw omgeving op ons werk en op onze Facebook Group. Stuur de link door! Dank je wel.

De heer Pieter Westbroek- Lid raad van Toezicht Stichting WWAR overleden

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons

bestuurslid van het eerste uur.

 

Pieter Westbroek

 

Pieter is vanaf het begin betrokken geweest bij onze stichting en heeft als deskundig en kritisch bestuurslid mede vorm gegeven aan Stichting WWAR.

 

Stichting WWAR is veel dank verschuldigd voor zijn, tot op het laatst toe, enthousiaste en kundige bijdrage aan de vormgeving en structuur van de stichting.

 

De Raad van Toezicht; B. van der Schaar, T. de Ruiter en H. Vos

Het bestuur: J.A. Krol en P. Helmer

Share