Stichting WWAR

IDENTIFY·INFORM·RESCUE

Because people need to know

Nalaten voor dieren in nood.

Laat zien dat jij WWAR - World Wide Animal Rescue steunt! Sluit je aan bij onze Facebook Group! Hoe groter de groep, des te bekender we zullen worden en uiteindelijk nog meer hulp kunnen bieden aan de dieren. Attendeer ook de dierenvrienden in jouw omgeving op ons werk en op onze Facebook Group. Stuur de link door! Dank je wel.

Campagne voeren tegen walvismoord blijft absoluut nodig

De berichtgeving in de media mag dan momenteel het beste doen vermoeden. Echter, de walvisvangst stopt niet. Zeker niet. Japan heeft besloten de harpoenschepen eerder richting thuishaven te laten varen voor dit jachtseizoen. Reden: ze worden lastiggevallen door dierenbeschermers, met resultaat. Reden te meer om deze unieke dieren een stem te blijven geven. Want willen we permanent een halt toebrengen aan deze gruwelijke daden, dan zal dit onderwerp continue onder de aandacht van het grote publiek moeten komen en blijft campagne voeren noodzakelijk.

Team World Wide Animal Rescue - WWAR

Share