Stichting WWAR

IDENTIFY·INFORM·RESCUE

Because people need to know

Nalaten voor dieren in nood.

Laat zien dat jij WWAR - World Wide Animal Rescue steunt! Sluit je aan bij onze Facebook Group! Hoe groter de groep, des te bekender we zullen worden en uiteindelijk nog meer hulp kunnen bieden aan de dieren. Attendeer ook de dierenvrienden in jouw omgeving op ons werk en op onze Facebook Group. Stuur de link door! Dank je wel.

World Wide Animal Rescue (WWAR) start Nederlandse campagne!

In januari is de campagne van WWAR gestart, gericht op wereldwijd dierenleed; veelal structureel en vaak veroorzaakt door menselijk ingrijpen in de natuurlijke leefomgeving van dieren.

WWAR World Wide Animal Rescue wil deze misstanden aan de kaak stellen en structureel aanpakken door ze in de publiciteit te brengen en daarmee gedragsverandering bij mensen te bereiken door bijv. landen, ondernemingen enz. te bewegen tot andere regelgeving c.q. werkwijze. Daarnaast helpt WWAR i.s.m. andere organisaties waar mogelijk dieren te redden en op te vangen.

 

Share