Stichting WWAR

IDENTIFY·INFORM·RESCUE

Because people need to know

Nalaten voor dieren in nood.

Laat zien dat jij WWAR - World Wide Animal Rescue steunt! Sluit je aan bij onze Facebook Group! Hoe groter de groep, des te bekender we zullen worden en uiteindelijk nog meer hulp kunnen bieden aan de dieren. Attendeer ook de dierenvrienden in jouw omgeving op ons werk en op onze Facebook Group. Stuur de link door! Dank je wel.

Rehabilitatie kooien voor de apen in Lampung

Stichting JAAN wilde graag rehabilitatie kooien bouwen zodat zij apen die zij in Lampung vangen of in beslag nemen een tweede kans kunnen bieden.  Met de rehabilitatie kooien kunnen zij de geredde apen in een nieuwe groep introduceren. Zo kunnen ze uiteindelijk als één grote sterke groep worden vrijgelaten. Zo krijgen de apen weer een tweede kans in vrijheid.

De geredde apen kunnen na de quarantaine periode weer de natuur in met als voorwaarde dat de apen in een stabiele groep zijn geïntroduceerd. De socialisatie kooien zijn daardoor enorm belangrijk om de geredde apen in een groep te kunnen socialiseren.

Dankzij jullie hulp krijgen deze apen een tweede kans. Ontzettend bedankt voor jullie hulp.

Stichting JAAN Nederland komt op voor de belangen van dieren en hun leefgebieden door Stichting Jakarta Animal Aid Network te ondersteunen. Zij voeren projecten voor de opvang en resocialisatie van dieren in nood, verbeteren van dierenwelzijn en natuurbescherming.  

Share