Stichting WWAR

IDENTIFY·INFORM·RESCUE

Because people need to know

Nalaten voor dieren in nood.

Laat zien dat jij WWAR - World Wide Animal Rescue steunt! Sluit je aan bij onze Facebook Group! Hoe groter de groep, des te bekender we zullen worden en uiteindelijk nog meer hulp kunnen bieden aan de dieren. Attendeer ook de dierenvrienden in jouw omgeving op ons werk en op onze Facebook Group. Stuur de link door! Dank je wel.

WWAR ondersteunt demonstratie tegen het stierenvechten in Madrid

Vorig jaar werd er op 13 mei vanuit de groep Tauromaquia Es Violencia (vrij vertaald: Stierenvechten Is Geweld) een grote manifestatie en demonstratie tegen het stierenvechten te Madrid georganiseerd. Ongeveer 90.000 (!) mensen namen hier deel aan. Dit jaar wordt er op 27 mei een nóg grotere demonstratie georganiseerd. WWAR ondersteunt deze demonstratie met een mooie bijdrage.

Share