Stichting WWAR

IDENTIFY·INFORM·RESCUE

Because people need to know

Nalaten voor dieren in nood.

Laat zien dat jij WWAR - World Wide Animal Rescue steunt! Sluit je aan bij onze Facebook Group! Hoe groter de groep, des te bekender we zullen worden en uiteindelijk nog meer hulp kunnen bieden aan de dieren. Attendeer ook de dierenvrienden in jouw omgeving op ons werk en op onze Facebook Group. Stuur de link door! Dank je wel.

60% van de apen met uitsterven bedreigd

 

Het voortbestaan van apen wordt ernstig bedreigd en de mens is daar de grootste oorzaak van. Volgens onderzoekers is het vijf voor twaalf en gaat maar liefst zestig procent van de apensoorten de komende 25 tot 30 jaar verdwijnen.  

Dat blijkt uit een nieuwe studie gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science Advances. Maar liefst 504 apensoorten werden door wetenschappers van onder andere de Universiteit van Illinois (Verenigde Staten) in kaart gebracht.

75% van de populaties neemt ieder jaar verder af. De belangrijkste reden voor deze enorme afname is menselijk handelen. Er wordt op grote schaal gejaagd op de dieren om ze vervolgens te verkopen op de zwarte markt of illegaal te houden als huisdier. Daarbij zijn er veel ziekten die mensen overdragen op apen. Een andere belangrijke oorzaak is door hun leefgebied enorm wordt aangetast door ontbossingklimaatverandering, industriële landbouw, mijnbouw, dam- en wegenbouw en olieboringen.

De meeste apen leven in Indonesië, Madagaskar, Brazilië en Congo en ook hier is de mens de grote veroorzaker van ernstige bedreiging in het voortbestaan van apen.

Apen spelen ook een belangrijke rol in ons ecosysteem. Zo helpen zij bijvoorbeeld door zaden in hun uitwerpselen nieuwe plantensoorten ontstaan.

“De mens bedreigt de aap, maar het is – en dat klinkt tegenstrijdig – ook aan ons om het dier te beschermen”, aldus de wetenschappers. In het rapport pleiten ze daarom nogmaals voor de uitwerking van duurzame programma’s een soort “landscharing”- principe. Het idee erachter is dat dier en mens harmonieus naast elkaar kunnen leven.

En er moeten keiharde maatregelen genomen worden tegen de illegale handel in apen. De straffen moeten veel zwaarder worden.

De apensoorten die het meest worden bedreigd in hun voortbestaan leven in gebieden waar grote armoede heerst vaak met gewelddadige conflicten en ongelijkheid.

De aanbeveling van de wetenschappers lijkt daardoor helaas niet makkelijk uitvoerbaar.

Bron ©PiepVandaag.nl

Share